× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru, hakları kamu gücü tarafından ihlal edilen veya en azından bu iddiada olan kişilerin, hak ihlallerini ortadan kaldırmak ya da bu ihlal nedeniyle ortaya çıkan zararlarını karşılamak için başvurdukları bir hak arama yoludur. Bu sayede kişiler, kamu gücü işlemleri karşısında zaten zayıf konumda olmalarının dezavantajını

Tümünü görmek için tıklayın...

Milletvekili Yasama Dokunulmazlığı

Milletvekili Yasama Dokunulmazlığı

Yasama dokunulmazlığı, milletvekilinin, temsil görevini gereği gibi yerine getirmesini sağlamayı amaçlar ve bu amaç doğrultusunda, milletvekili hakkında çeşitli muhakeme işlemlerinin yapılmasını ve verilen bir ceza mahkumiyetinin infazını engeller. 

Tümünü görmek için tıklayın...

Milletvekili Yasama Sorumsuzluğu

Milletvekili Yasama Sorumsuzluğu

Kuşkusuz bu güvence, parlamentonun “bağımsızlığı” anlamına gelmektedir. Gerek ülkemiz hukukunda gerekse de Batı demokrasilerinde sorumsuzluk tanınmasının nedeni, milletvekilleri üzerinde yasama çalışması nedeniyle oluşabilecek baskıyı bertaraf edebilmektir. Çünkü

Tümünü görmek için tıklayın...

İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması

İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması

İdarenin yapmış olduğu bir işlemin hukuksal olarak ortadan kalkması için; yargı kararıyla iptal edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla işlem, hukuka aykırı dahi olsa iptal edilinceye kadar hukuken geçerli bir şekilde varlığını sürdürür. Zira Danıştay’da veya İdare Mahkemeleri’nde iptal davası açılması, idarenin i

Tümünü görmek için tıklayın...