× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

Haklı bir neden olmaksızın usulüne uygun ihbar öneli tanımadan iş sözleşmesini fesheden tarafın çalışma süresi de dikkate alınarak karşı tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatı adı verilir. İhbar tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu`nun 17'inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; Tümünü görmek için tıklayın...

İş Kanununa Tabi Olmayan İşçiler

İş Kanununa Tabi Olmayan İşçiler

4857 sayılı iş kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Ancak; 4857 sayılı İş Kanunu, tüm işçiler ve iş

Tümünü görmek için tıklayın...

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

İş Sözleşmesinin sona ermesinin hukuksal sonuçlarından biri ve en önemlisi kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı; yasada vurgulanan asgari bir çalışma süresini doldurarak işçinin iş sözleşmesinin yasada öngö

Tümünü görmek için tıklayın...

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası, haklı bir fesih nedeni olmaksızın işveren tarafından işten çıkartılan işçinin iş güvencesinden faydalanarak tekrar işe iadesini talep ettiği hukuki bir yoldur. İşe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi haksız olarak feshedilen işçinin, sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespit

Tümünü görmek için tıklayın...