× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı


Haklı bir neden olmaksızın usulüne uygun ihbar öneli tanımadan iş sözleşmesini fesheden tarafın çalışma süresi de dikkate alınarak karşı tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatı adı verilir. İhbar tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu`nun 17'inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

 

4857 sayılı İş Kanunu

''Madde 17- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.''

İhbar tazminatını kimler talep edebilir?

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ihbar tazminatı alabilirler. Dolayısıyla taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli olması durumunda taraflar birbirinde ihbar tazminatı talep edemezler. Ayrıca iş akdi işçi tarafından; evlilik, askerlik, emeklilik gibi nedenlerle feshedilirse bu durumda da taraflar birbirlerinden ihbar tazminatı talep edemezler.

 

İhbar süreleri nelerdir?

 

İhbar süreleri 4857 sayılı İş Kanunu`nun 17'inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre belirsiz süreli iş sözleşmesinin;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılır. Ancak belirtmek gerekir ki; ihbar süreleri 4857 sayılı İş Kanunu`nun 17'inci maddesinde asgari süreler olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla bu süreler iş sözleşmesi ile artırılabilir. Örnek vermek gerekirse; 4857 sayılı İş Kanunu’nda altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışmış olan bir işçi için 4 haftalık bir ihbar süresi veya ihbar tazminatı öngörülmüştür. Ancak taraflar  bu süreyi 5 hafta veya daha fazla süre olarak belirleyebilirler.

 

İhbar sürelerine uymayan işçi işverenine ihbar tazminatı öder mi?

 

Yukarıda da belirtmiş olduğum üzere; haklı bir sebep olmadan ve ihbar öneline uymadan işçiyi işten çıkaran işveren işçiye ihbar tazminat ödeyeceği gibi haklı bir sebep olmadan ihbar öneline uymadan işten ayrılan işçi de işverene ihbar tazminatı öder.

 

Deneme süresinde iş akdi sona ererse ihbar tazminata hak kazanılır mı?

 

Bilindiği üzere; iş sözleşmesi yapılırken işçi ve işveren 2 aya kadar deneme süresi belirleyebilirler.  İş sözleşmesinin deneme süresinde olması, tarafların istediklerinde iş sözleşmesini hiç bir yükümlülüğü olmadan sona erdirebilmesi demektir. Dolayısıyla; bu süreçte ihbar süreleri söz konusu olmadan fesih gerçekleşeceğinden ihbar tazminatına da hak kazanılamaz.

 

İhbar tazminatında zamanaşımı süresi ne kadardır?

 

İşçinin ihbar tazminatı talep etme süresi 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

 

 

Avukat Ahmet AKYÜZ / İZMİR

 

 

#İş Davası Avukatı  #İhbar Tazminatı Avukatı  #İzmir İşçi Avukatı  #Gaziemir İşçi Avukatı  #Sarnıç İşçi Avukatı  #İşçi Alacak Davası
#İzmir Tazminat Avukatı #Gaziemir Hukuk Bürosu  #Sarnıç Avukatlık Bürosu  #İzmir İşçi Tazminat  #İş Davası Avukatı  #İhbar Tazminatı
#Gaziemir Sarnıç Avukat  #Menderes Avukat  #Torbalı Avukat  #Karabağlar Avukat  #İzmir İş Davası #İş Tazminatı Avukatı #İşçi Tazminat