× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Eser Sözleşmesi

Eser Sözleşmesi

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği bir iş görme sözleşmesidir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağ

Tümünü görmek için tıklayın...

Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı

Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı

Ülkemizde son yıllarda giderek artan tıbbi uygulama hatası davaları nedeniyle; hekimlerinde vekaletsiz iş görme durumu yaratan olaylarda giderek daha çekingen davrandıkları dikkat çekmektedir. Benzer durum ABD’de yaşanmıştır ancak Amerika’da sözleşme hukuku; doktorlara acil durumlarda görevli olmadıkları halde müdahale etmele

Tümünü görmek için tıklayın...

Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

Medeni usul hukukunda yargılamaya hakim olan ilkeler, eski HUMK’ta ayrı bir bölüm olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen; yeni 6100 sayılı HMK’nın 24-33. maddeleri arasında tadadi olarak düzenlenmiştir. Eski HUMK’da bu ilkelerin bir kısmı farklı maddelerden; diğer bir kısmıysa hukukun genel prensiplerinden ç

Tümünü görmek için tıklayın...

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Hekimlerin mesleki uygulamaları ile ilgili gerek ceza gerekse medeni kanunumuzda hekimlerin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin madde bulunmamaktadır. Yasal düzenlemelerde yer alan mesleki etik kurallar gereğince hekim, ilgili yasalardaki genel tanımlar çerçevesinde cezai ve hukuki açıdan sorumlu hale gelmektedir. Başka bir ifade

Tümünü görmek için tıklayın...

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Hekimlerin hukuki sorumluluğu meselesi çeşitli dönemlerde ve çeşitli toplumlarda farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Hekimler de diğer vatandaşlar gibi hukuk kurallarına bağlı olarak yaşamak ve çalışmak durumundadır. Yaşama hakkı en temel haklardan olup; hukuk devletinin de temel değeri olduğundan; yaşam hakkının korunması bakımı

Tümünü görmek için tıklayın...