× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası kısaca; paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davadır. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 2014/12661 E. , 2015/3238 K. sayılı ilamında ise ortaklığın giderilmesi davalarını; ‘‘Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davalar

Tümünü görmek için tıklayın...

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet kavramının TMK’da açıkça tanımı yapılmamasına rağmen; unsurları kanunda belirtilmiştir. Mülkiyet hakkının içeriğinin düzenlendiği TMK 683. maddesinde; bir şeye malik olan kimsenin, hukuk düzeninin sınırları i&ccedi

Tümünü görmek için tıklayın...

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespiti Esasları

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespiti Esasları

Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde, kamulaştırma davalarında bedel tespiti yapılırken dikkate alınacak esaslar açıkça şu şekilde düzenlenmiştir; ''15'inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak

Tümünü görmek için tıklayın...

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Bedel Tespiti Esasları

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Bedel Tespiti Esasları

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2005/ 9432 E. , 2005/ 11746 K. , 07.11.2005 tarihli ilamında; ‘‘ kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat (bedel) davalarında, Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.’’ şeklinde karar vermiştir. Ayrıca yine Yargıtay 5. Hukuk D

Tümünü görmek için tıklayın...

Arsalarda Emsale Göre Değer Biçilmesi

Arsalarda Emsale Göre Değer Biçilmesi

Kamulaştırma Kanunu, arsaların değer tespiti yapılırken; Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen diğer bedel tespit unsurlarının yanı sıra kamulaştırma gününden önceki emsal satışlara göre satış değerinin esas alınması gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu konuyu ba

Tümünü görmek için tıklayın...