× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Ceza Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması

Ceza Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması

Ceza yasalarının zaman bakımından uygulanması, ceza kanunu hükümlerinin zaman dilimi itibarı ile hangi andan itibaren uygulanabileceği sorunu ile ilgili bir konudur. Ceza kanunlarının yürürlüğe girme ve yürürlükten

Tümünü görmek için tıklayın...

Ceza Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması

Ceza Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması

Ceza yasalarının yer yönünden uygulanması, bu yasaların nerede işlenen suçlara uygulanıp nerede işlenenlere uygulanmayacağının belirlenmesi demektir. Bu konu, “uluslararası ceza hukukunun” kapsamında olan bir alan değildir. Çünkü, uluslararası ceza hukukunun kapsamı uluslararası uygulama ve anlaşmalar s

Tümünü görmek için tıklayın...

Genel Olarak Ceza Hukuku

Genel Olarak Ceza Hukuku

Hukuk, insan davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukukun amacı, toplumda barışı ve güvenliği sağlamaktır. Hukuk, bireysel çıkarları güvence altına alarak, çıkan uyuşmazlıkları çözmek için başvurulacak akılcı ve güvenilir muhakeme kuralları koymayı amaçlamaktadır. Hukuk kurallar

Tümünü görmek için tıklayın...

Senedin Yağması Suçu

Senedin Yağması Suçu

Senedin yağması suçu, 765 sayılı eski TCK’da ayrı bir maddede ayrı bir suç olarak düzenlenmiş olmasına rağmen; 5237 sayılı yeni TCK’da klasik yağma suçunun düzenlendiği 148. maddenin 2. fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Esasında hukukça sonuç doğurmaya elverişli bir senet, taşınır mal k

Tümünü görmek için tıklayın...

Adli Kontrol

Adli Kontrol

Hukukumuza 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlikte giren adli kontrol; şüpheli veya sanığın, tutuklama koşullarının var olmasına rağmen; denetim altına alınarak kanunda sayılı bir veya birkaç yükümlülüğe tabi tutulmasıdır. Adli kontrol, tutuklamanın kişinin özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturması nedeniyle, tutuklam

Tümünü görmek için tıklayın...