× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanmak isteyen taraflar arasında varsa çocukların velayetinde, mal paylaşımında, nafakanın belirlenmesinde, tazminat konularında, kusur konusunda ve benzeri durumlarda anlaşmaya varılamadığı durumlarda; yani tarafların boşanmaya ilişkin olarak yukarıda sayılan hususların birinde bile anlaşamaması durumunda açıla

Tümünü görmek için tıklayın...

İşçi Alacak Davası Avukatı

İşçi Alacak Davası Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasında çalışma kurallarını belirleyen ve belirlenen bu çalışma kuralarındaki hukuki düzeni sağlamak amacıyla yapılmış yasal düzenlemelerdir.  Fakat iş hukuku kapsamında yapılan bu düzenlemelerde taraflar arasında hukuki ihtilafların meydana gelmesi çok sık karşılaşılan bir durumdur. Taraflar

Tümünü görmek için tıklayın...

Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

Nafaka, kelime anlamı olarak bir kişinin hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaktır. Nafaka TDK'ya göre, ‘‘geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik’’ anlamına gelmektedir. Bunun yanı s

Tümünü görmek için tıklayın...

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

Haklı bir neden olmaksızın usulüne uygun ihbar öneli tanımadan iş sözleşmesini fesheden tarafın çalışma süresi de dikkate alınarak karşı tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatı adı verilir. İhbar tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu`nun 17'inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; Tümünü görmek için tıklayın...

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın reddi (Reddi miras), kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır.  Yasal ve atanmış mirasçılar; mirasçı olmayı istemeseler bile mirasçılık sıfatını kazanmakta ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sınırsız bir şekilde sorumlu tutulmaktadırlar. Bu durum külli halefiye

Tümünü görmek için tıklayın...